Let op!!!!!!

Per 11 mei is de praktijk weer open.

Zo fijn dat er weer behandeld kan worden ik zie u graag.

Wel worden de volgende regels in acht genomen.

Heeft u of een van uw huisgenoten de volgende verschijnselen?

a. (neus)verkoudheid

b. hoesten, kuchen of niezen

c. loopneus d. keelpijn

e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)

f. kortademigheid

g. hoofdpijn

h. branderige ogen

i. moeheid

j. je ziek voelen

k. diarree

Dan dient u dit te melden en dan kan de behandeling niet doorgaan.

Tot gauw

Hartelijke groet, Carolinda